Förgyllning (olje)

Läggning slagmetall på Linköpings slott.

Läggning slagmetall på Linköpings slott.

Färdigt resultat slagmetall.

Färdigt resultat slagmetall.