Målning och tapetsering

Tapetsering och ommålning av en hall och trapp i privat bostad.

Tapetsering och ommålning av en hall och trapp i privat bostad.

Handstrykning av visningskök Kvänum.

Handstrykning av visningskök Kvänum.

Målning av ett visningskök Kvänum.

Målning av ett visningskök Kvänum.

Målning av ett rum på Ellen Keys Strand.

Målning av ett rum på Ellen Keys Strand,
med äldre måleriteknik och färger.

Målning och tapetsering med gammaldags färg (linoljefärg).

Målning och tapetsering med gammaldags färg (linoljefärg).

Rum på Ellen Key före renoveringen.

Rum på Ellen Key före renoveringen.

Far och jag under ett renoveringsjobb på Ellen Keys Strand på Omberg.

Far och jag under ett renoveringsjobb på Ellen Keys Strand på Omberg.