Spänna och laga papptak

Proffshjälp av far för att spänna papptak.

Proffshjälp av far för att spänna papptak.

Lagning av gammalt pappspännt tak.

Lagning av gammalt pappspännt tak.

Ny torremsa i pappspännt tak.

Ny torremsa i pappspännt tak.

Lagat papptak.

Lagat papptak.